Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Ευγενείς Αλήθειες

- photo by: Otto Hütter -


Οι Τέσσερις Ευγενείς Αλήθειες του Βούδδα

  1. Η ζωή του φαινομενικού σύμπαντος είναι αδιαχώριστη από τον πόνο και τη θλίψη.
  2. Η αιτία του πόνου είναι η επιθυμία της ζωής στον κόσμο των φαινομένων.
  3. Η κατάπαυση του πόνου κατορθώνεται με την εκρίζωση κάθε επιθυμίας ζωής, στο σύμπαν αυτό των φαινομένων.
  4. Η οδός για την κατάπαυση του πόνου πραγματοποιείται όταν ακολουθήσουμε την Ευγενή Οκταπλή Ατραπό, όπου εκφράζεται :

1.  Η ορθή πίστη
2.  Η ορθή πρόθεση
3.  Η ορθή ομιλία
4.  Οι ορθές πράξεις
5.  Ο ορθός τρόπος ζωής
6.  Η ορθή προσπάθεια
7.  Η ορθή μέριμνα
8.  Η ορθή συγκέντρωση

Τα 3 κλειδιά της επίτευξης:
 
1. AΠΟΣΠΑΣΗ
Με την απόσπαση ο άνθρωπος μαθαίνει ν`αποσύρει το ενδιαφέρον και τη συνείδησή του από τα πράγματα των αισθήσεων και να στρέφει αδιάφορο το αυτί του στις κλήσεις της κατώτερης φύσεως. Η απόσπαση επιβάλλει νέο ρυθμό στον άνθρωπο.
2. ΑΠΑΘΕΙΑ
Μαθαίνοντας το μάθημα της απάθειας, γίνεται άτρωτος στη θλίψη της κατώτερης φύσεως γιατί αποσπά το ενδιαφέρον του από τα επουσιώδη και δευτερεύοντα πράγματα και το συγκεντρώνει στις ανώτερες πραγματικότητες.
3. ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Με την άσκηση της διακρίσεως, ο άνθρωπος μαθαίνει να επιλέγει το καλό, το ωραίο και το αληθινό.