Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

'Οταν ...

- artist: Justin Totemical - 


Όταν το πνεύμα ανοίγεται στο φως κι η καρδιά στην καλοσύνη, ο ζωντανός άνθρωπος ελευθερώνεται από τη φυλακή του σώματός του. Έτσι, ξυπνά αυτούς που κοιμούνται για να ζωντανέψουν ξανά και να ενωθούν με περασμένες ζωές που η δύναμη και η δράση τους δεν έπαψε ποτέ. 
Μέσα από την ολοκλήρωση και την οργάνωση, γυρνάμε πάλι στο ασύλληπτο άπειρο που καμιά δύναμη και καμιά προσπάθεια δεν μπορεί να κατακτήσει και να θέσει υπό έλεγχο. 
Η ζωή ανανεώνεται συνεχώς με μια ατελείωτη αλληλοδιαδοχή, μετενσαρκώνεται και οδηγείται κάθε φορά μέσα από τα σκοτεινά και δύσβατα μονοπάτια της δημιουργίας σε όλο και ανώτερα επίπεδα. 

( αγνώστου ...)